Skip to main content

Non-English Audio

Non-English language collections contributed to the Open Source Audio collection are featured here.rss RSS

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
Prior Page
eye
Title
Date Archived
Creator
Truyen Audio Collection
audio
eye 75,201
favorite 0
comment 0
sieu-cap-nha-may-quai-thu+Chương-0011-15-triệu-đơn-đặt-hàng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 75,191
favorite 0
comment 0
muc-than-ky+Chương-0001-Trời-tối-đừng-đi-ra-ngoài-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 75,140
favorite 0
comment 0
vinh-hang-chi-ton+Chương-0648-Thánh-Bi-toái-phiến-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 75,111
favorite 0
comment 0
kiem-dao-doc-ton+Chương-1631-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 75,009
favorite 0
comment 0
de-dao-chi-ton+Chương-0005-Thượng-Quan-Kinh-Hồng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,958
favorite 0
comment 0
trong-sinh-duc-lai-mong-tuong+Chương-0002-Cái-gì-là-hạnh-phúc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,841
favorite 0
comment 0
hai-tac-chi-vo-han-thuc-tinh+Chương-0056-Thợ-săn-trắng-Smoker-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,830
favorite 0
comment 0
one-piece-su-giang-lam-cua-vi-than+Chương-0008-Lôi-Thần-chi-kiếm-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,824
favorite 0
comment 0
pokemon-chi-dinh-thu+Chương-0033-Thức-tỉnh-Dragon-Rush-.mp3
van-gioi-dai-dao-he-thong+Chương-0188-Phi-thăng-công-phá-Biện-Lương-bổn-cuốn-chấm-dứt-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,771
favorite 0
comment 0
thien-dao-he-thong+Chương-0009-Thần-Uyển-Trồng-Linh-Dược-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,721
favorite 0
comment 0
hoa-anh-manh-nhat-dung-don+Chương-0011-Cấp-D-nhẫn-thuật-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,617
favorite 0
comment 0
do-thi-chi-sieu-cap-tay-du-game+Chương-0007-Thu-thập-đại-thiếu-niên-hư-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 74,550
favorite 0
comment 0
ke-hoach-tao-than+Chương-0045-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,466
favorite 0
comment 0
diet-the-ma-de+Chương-0015-Lan-Lăng-yêu-nghiệt-biểu-hiện-kinh-bạo-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,466
favorite 0
comment 0
hokage-chi-bai-rac+Chương-0004-Tắm-thuốc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,421
favorite 0
comment 0
van-gioi-dai-dao-he-thong+Chương-0197-Thế-giới-mới-.mp3
tan-the-chi-vo-thuong-vuong-toa+Chương-0877-Thiên-Bảng-người-đứng-đầu--.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,404
favorite 0
comment 0
van-vuc-linh-than+Chương-0604-7-phẩm-linh-thể-trung-kỳ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,367
favorite 0
comment 0
ngu-than-chua-te+Chương-0022-Vậy-thì-thế-nào-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,347
favorite 0
comment 0
ton-thuong+Chương-1359-Hai-đời-tình-duyên-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,254
favorite 0
comment 0
cuoc-xam-luoc-van-hoa-o-the-gioi-khac+Chương-0009-Biên-soạn-.mp3
toi-cuong-dai-su-huynh+Chương-0014-Độ-thiện-cảm-đột-phá-trăm-phần-trăm-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,239
favorite 0
comment 0
han-che-cap-sieu-sao+Chương-0447-3-phút-mặt-mũi-.mp3
dien-cuong-than-hao-choi-khoa-ky+Chương-0756-Không-có-thể-sử-dụng-hỏa-để-hình-dung--.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,182
favorite 0
comment 0
toi-cuong-thiep-than-he-thong+Chương-0098-Trêu-đùa-bạn-gái-trước-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,171
favorite 0
comment 0
tieu-dao-tieu-thu-sinh+Chương-0300-Lục-Xảo-Xảo-may-mắn--.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,119
favorite 0
comment 0
vong-du-chi-dao-thap-truyen-ky+Chương-0089-2-trận-Lạc-Đan-Luân-phế-tích-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,096
favorite 0
comment 0
ngu-than-chua-te+Chương-0003-Ngân-Lôi-Lang-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,094
favorite 0
comment 0
phan-dau-tai-gensoukyou+Chương-0007-Như-vậy-trang-bị-không-liên-quan-sao-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,073
favorite 0
comment 0
thien-dao-he-thong+Chương-0010-Luyện-Đan-Kiếm-Tiền-Nuôi-Lão-Bà-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 74,051
favorite 0
comment 0
thanh-khu+Chương-0010-Kịch-biến-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,045
favorite 0
comment 0
hoa-anh-chi-lang-thien-kiem-dao+Chương-0005-Kiếm-đạo-tu-luyện-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,039
favorite 0
comment 0
one-pice-van-nang-cua-hang+Chương-0005-Koshiro-chân-chính-Đại-Khách-Hộ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,031
favorite 0
comment 0
ac-ma-tran-doanh+Chương-0936-Băng-Đế-văn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,018
favorite 0
comment 0
muc-than-ky+Chương-0002-Tứ-Linh-huyết-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,958
favorite 0
comment 0
mat-the-dai-tro-ve+Chương-1722-Bão-nổi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,937
favorite 0
comment 0
diet-the-ma-de+Chương-0002-Hai-trang-tuyệt-sắc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,892
favorite 0
comment 0
muc-than-ky+Chương-0021-Dược-lực-thúc-người-mãnh-liệt-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,890
favorite 0
comment 0
hai-tac-chi-toi-cuong-vo-hon-hon-hoan+Chương-0114-Mỹ-nữ-nô-lệ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,888
favorite 0
comment 0
han-che-cap-sieu-sao+Chương-0445-Tặng-phiếu-vé-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,884
favorite 0
comment 0
do-thi-cuc-pham-tien-de+Chương-0006-Người-thực-vật-thanh-tỉnh-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,849
favorite 0
comment 0
tan-the-chi-vo-thuong-vuong-toa+Chương-0882-Quy-tắc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,800
favorite 0
comment 0
do-thi-chi-sieu-cap-tay-du-game+Chương-0001-Siêu-cấp-Tây-Du-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,797
favorite 0
comment 0
hai-tac-vuong-chi-thich-khach-u-anh+Chương-0002-Xuyên-qua-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,758
favorite 0
comment 0
ton-thuong+Chương-1355-Tô-Họa-ác-mộng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,732
favorite 0
comment 0
kiem-cai-hoa-khoi-lam-lao-ba+Chương-0699-Thiếu-trái-trứng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,717
favorite 0
comment 0
van-hoa-to-than+Chương-0032-Tranh-nhau-nhờ-cậy-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,702
favorite 0
comment 0
hac-am-dai-ky-nguyen+Chương-0381-Ðát-Kỷ-cầu-xin-.mp3
pokemon-chi-du-tinh+Chương-0005-Ta-rốt-cuộc-cũng-là-huấn-luyện-nhà-rồi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,652
favorite 0
comment 0
one-piece-su-giang-lam-cua-vi-than+Chương-0006-Rừng-rậm-khổ-tu-cầu-Like--.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 73,638
favorite 0
comment 0
gen-vo-dao+Chương-0007-Giải-cứu-.mp3
thien-dia-tranh-ba-chi-my-hau-vuong+Chương-0220-Không-giống-nhau-Đệ-Nhị-Mộng-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 73,588
favorite 0
comment 0
gen-vo-dao+Chương-0015-Xếp-hạng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,570
favorite 0
comment 0
sieu-cap-nha-may-quai-thu+Chương-0003-Vì-cái-gì-đón-xe-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,570
favorite 0
comment 0
game-online-con-hang-nay-khong-phai-ky-si+Chương-0266-đêm-mua-bán-2-in-1-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,566
favorite 0
comment 0
bao-manh-tieu-tien-cua-do-thuong-than+Chương-0017-Chịu-đòn-nhận-tội-ba-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,560
favorite 0
comment 0
vong-du-chi-dao-thap-truyen-ky+Chương-0086-Tình-yêu-không-có-kết-quả-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 73,509
favorite 0
comment 0
ngu-hon-pha-thien+Chương-0556-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,506
favorite 0
comment 0
phap-gia-cao-do+Chương-0002-Tới-trễ-ngón-tay-vàng-pháp-nhãn-vọng-khí-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 73,498
favorite 0
comment 0
muc-than-ky+Chương-0013-Gõ-chết-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 73,492
favorite 0
comment 0
ngu-hon-pha-thien+Chương-0555-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,465
favorite 0
comment 0
de-dao-chi-ton+Chương-0003-Tiểu-Quế-tử-.mp3
phan-dau-tai-gensoukyou+Chương-0009-Phong-tiêu-tiêu-hề-dịch-thủy-hàn-tráng-sĩ-vừa-đi-hề-không-trở-lại-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,432
favorite 0
comment 0
van-co-dai-de+Chương-1194-Phong-Nhã-độ-kiếp-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,428
favorite 0
comment 0
van-co-thien-tong+Chương-0063-Niềm-tin-ở-tông-môn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,410
favorite 0
comment 0
phu-tran-khung-thuong+Chương-0001-Ngọc-Phù-Tông-Lý-Huy-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,404
favorite 0
comment 0
van-hoa-to-than+Chương-0030-Ta-chưa-bao-giờ-hại-người-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,398
favorite 0
comment 0
hai-tac-vuong-chi-cuc-ac-thoi-dai+Chương-0008-Ace-.mp3
cuc-pham-my-nu-hieu-truong+Chương-0906-Công-tử-vô-tội-mỹ-nhân-là-tội-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,387
favorite 0
comment 0
hoa-anh-chi-lang-thien-kiem-dao+Chương-0007-Toàn-thắng-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,354
favorite 0
comment 0
van-hoa-to-than+Chương-0031-Thiên-hồn-truyền-thừa-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,344
favorite 0
comment 0
hokage-chi-loang-loang-minato-namikaze+Chương-0006-Tưởng-Bảo-Vệ-Ngươi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 73,323
favorite 0
comment 0
diet-the-ma-de+Chương-0018-Ký-sự-rời-đi-của-cô-Ny-Nhã-.mp3
dai-duong-phong-hoa-lo+Chương-0309-Tẩy-đi-Duyên-Hoa-một-lần-nữa-làm-nhân-.mp3